O firmě

Společnost Faria s.r.o. vznikla v roce 1995.

V současné době je rozdělena do 3 obchodních odvětví.

Každé z nich je vedeno jedním vedoucím pracovníkem společnosti a je mu určena vlastní pracovní skupina.

Všechna odvětví jsou zaštítěna 2 jednateli společnosti, kteří stáli již u jejího zrodu

Firma Faria spol. s r.o. má komplexně a důkladně zpracován systém managementu kvality.

Od roku 2006 jsme certifikováni dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 u uznávané společnosti Bureau Veritas s mezinárodním certifikátem UKAS, který je pravidelně každý rok udržován

Třídící a kontrolní činnost 

F - Flexibilita
A - Angažovanost
R - Rychlost, reakce
I - Idea, implus
A - Aktivita

Rozklíčování názvu společnosti představuje naše přednosti v plnění požadavků zákazníků automobilového průmyslu.

Díky vysokým standardům prováděné práce, profesionalitě pracovníků a vědomí vlastní odpovědnosti dosáhla firma Faria spol. s r.o. nezanedbatelné postavení na českém trhu.

Naše služby poskytujeme v rámci celé ČR a plníme zadání i našich zahraničních zákazníků (EU, Čína, Japonsko, USA..)

Komplexní servis zajišťujeme nejen u vlastních výrobců komponentů automobilového a elektrotechnického průmyslu, ale také v montážních závodech a konečných výrobců automobilů. Právě komplexní péče a znalost výrobních procesů nás staví na přední místa firem činných ve stejné oblasti.

Pro získání důvěry zákazníků jsme uzavřeli pojistku u České pojišťovny, která kryje jak odpovědnost za škodu tak finanční ztráty zákazníka.

 

Správa firemního vozového parku

Zajišťujeme pro firmy veškeré činnosti související se správou vozového parku. Např. uspořádání výběrového řízení nabídky na koupi nebo pronájem požadovaného množství osobních nebo užitkových vozidel včetně nabídek na následné servisování vozidel, jejich registraci na dopravních úřadech a jejich přepravu na požadovaná místa firemních poboček.

Zajistíme jejich financování formou finančního nebo operativního leasingu, sledování spotřeby PHM, sledování jízd formou elektronické knihy jízd, montáž požadovaných doplňků apod.

Dále jsme schopni zajistit odkup stávajících firemních vozidel k požadovanému datu nebo počtu ujetých kilometrů včetně přepsání vozidel na dopravních úřadech v celé ČR a veškeré další činnosti související s nákupem a prodejem vozidel.

  

Služby v managementu jakosti

Nabízené služby

 Komplexní poradenské a konzultační služby při budování, revizi a údržbě systému řízení jakosti
 Analýza stávajícího stavu společnosti a porovnání stávajícího systému řízení s požadavky standardů
 Návrh konkrétních postupů pro uvedení systému do souladu s mezinárodními standardy či další budování systému a jeho rozvoj
 Revize dokumentace a její údržba
 Spolupráce při stanovení a realizaci programů společnosti pro neustálé zlepšování, při stanovení a vyhodnocování cílů společnosti, ale i při stanovování motivačních či školících programů atd.
 Detailní organizační, funkční a procesní analýza současného stavu organizace
 Identifikace klíčových procesů
 Identifikace nadbytečných aktivit v jednotlivých procesech ve vazbě na organizační strukturu v co možné nejužší spolupráci s všemi organizačními složkami zákazníka
 Návrh optimalizace procesů, jejich zjednodušení a zprůhlednění
 Analýza a identifikace příčin jakéhokoliv problému vzniklého v procesu zákazníka či u jeho dodavatelů.
 Návrh systémového či procesního řešení a opatření vedoucí k odstranění daného problému.
 Návrh a spolupráce při implementaci těchto opatření a vyhodnocování jejich účinnosti.
 Project management
 Příprava a vedení projektového týmu
na pozici:
• Technik jakosti
• Manažer jakosti
• RQE
• Procesní / projektový inženýr

 

 

 

 

 

1.1.2018
Změna provozovny Brandýs nad Labem
Změnili jsme kontrolní prostory v Brandýse nad Labem
3.3.2017
Změna sídla firmy
Změna sídla firmy ke dni 3.3.2017
1.1.2016
Otevření nových prostor v Kadani
S novým rokem jsme otevřeli nové třídící prostory ve vlastní, kompletně zrekonstruované hale v Kadani.
1.1.2015
Rozšíření vybavení poboček
Navázali jsme spolupráci s výrobci plastových výlisů pro elektrotechnický a spotřební průmysl