Služby v managementu jakosti

Služby v managementu jakosti

Nabízené služby

 Komplexní poradenské a konzultační služby při budování, revizi a údržbě systému řízení jakosti
 Analýza stávajícího stavu společnosti a porovnání stávajícího systému řízení s požadavky standardů
 Návrh konkrétních postupů pro uvedení systému do souladu s mezinárodními standardy či další budování systému a jeho rozvoj
 Revize dokumentace a její údržba
 Spolupráce při stanovení a realizaci programů společnosti pro neustálé zlepšování, při stanovení a vyhodnocování cílů společnosti, ale i při stanovování motivačních či školících programů atd.
 Detailní organizační, funkční a procesní analýza současného stavu organizace
 Identifikace klíčových procesů
 Identifikace nadbytečných aktivit v jednotlivých procesech ve vazbě na organizační strukturu v co možné nejužší spolupráci s všemi organizačními složkami zákazníka
 Návrh optimalizace procesů, jejich zjednodušení a zprůhlednění
 Analýza a identifikace příčin jakéhokoliv problému vzniklého v procesu zákazníka či u jeho dodavatelů.
 Návrh systémového či procesního řešení a opatření vedoucí k odstranění daného problému.
 Návrh a spolupráce při implementaci těchto opatření a vyhodnocování jejich účinnosti.
 Project management
 Příprava a vedení projektového týmu
na pozici:
• Technik jakosti
• Manažer jakosti
• RQE
• Procesní / projektový inženýr

1.1.2018
Změna provozovny Brandýs nad Labem
Změnili jsme kontrolní prostory v Brandýse nad Labem
3.3.2017
Změna sídla firmy
Změna sídla firmy ke dni 3.3.2017
1.1.2016
Otevření nových prostor v Kadani
S novým rokem jsme otevřeli nové třídící prostory ve vlastní, kompletně zrekonstruované hale v Kadani.
1.1.2015
Rozšíření vybavení poboček
Navázali jsme spolupráci s výrobci plastových výlisů pro elektrotechnický a spotřební průmysl